Laatste fase Impuls Innovatie & Bewegingsonderwijs

Na bijna twee jaar is de laatste fase van het Impuls Innovatie & Bewegingsonderwijs ingegaan. Het impulsproject waarin we binnen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam de realisatie van de nieuwe wetgeving voor het bewegingsonderwijs mogen implementeren. Hierbij krijgt elke groep op de basisschool minimaal 2x 45 minuten bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

Binnen Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben we de kans aangegrepen om naast de wettelijke verplichte minuten bewegingsonderwijs te realiseren ook in te zetten om meer en beter bewegen op en rond de school. Denk hierbij aan verschillende beweegmomenten onder schooltijd, na schooltijd en de deskundigheid van de docenten te bevorderen.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen, ongeacht schoolkeuze, toegang hebben tot dezelfde beweegmogelijkheden trekken de drie steden hier samen in op. Scholen kunnen vervolgens kiezen om op beweeggebied te gaan voor het Basisniveau, het Gevorderde niveau of het Excellente niveau.

De afgelopen weken zijn alle scholen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan de slag gegaan met het MoVeS Groeimodel. Dit is een checklist waarbij er per school gekeken wordt wat het huidige beweegniveau van de school is en welke scholen er op dit moment al voldoen aan het Basisniveau. Aan de hand van de uitkomsten van het MoVeS groeimodel kan er gerichte ondersteuning geboden worden om het basisniveau alsnog te behalen of om verder te gaan naar het Gevorderde en/of Excellent niveau. Het streven is dat alle scholen in MVS in 2025-2026 voldoen aan het Basisniveau.

Om dit belangrijke moment in het impulsproject te vieren mocht onze collega Cornelie van Pelt, kwaliteitscoördinator en projectleider Sportimpuls Bewegingsonderwijs, aan Misja van Herp, clusterdirecteur van schoolbestuur UN1EK Onderwijs en Opvang en tijdelijk interim-directeur van de IKC de Ichthus en Ruben, vakleerkracht vanuit E25 zorg en welzijn het promotiepakket overhandigen, waarbij de inhoud direct gebruik kan worden voor het organiseren van meer en georganiseerde beweegmomenten in en rond de klas.